Zero Plastic Rivers

Wij schenken 1% van de opbrengsten van onze groendaken aan een goed doel, dat zich eveneens inzet voor het milieu. Op die manier willen wij bewust samenwerken aan een groenere toekomst voor ons allemaal.

Zero Plastic Rivers vzw werkt op een doelgerichte en wetenschappelijk onderbouwde manier aan methoden en acties om de plastic vervuiling van rivieren en waterwegen drastisch te verminderen. Dit is nodig om de groei van de wereldwijde plastic soep te stoppen.

Hiervoor heeft Zero Plastic Rivers vzw een plan ontwikkeld dat zich richt op drie verschillende aspecten van plasticvervuiling van rivieren. Ten eerste willen we meehelpen met het ontwikkelen van methoden en technieken om de plasticvervuiling van rivieren te meten. Ten tweede zijn we ook betrokken bij het ontwikkelen van methoden om de aanwezige plasticvervuiling te verwijderen uit rivieren. Hiervoor werken we samen met organisaties uit de academische wereld, de overheid en de bedrijfswereld.

Het derde en misschien wel het belangrijkste aspect is preventie. We moeten voorkomen dat plastic in rivieren terecht komt. Dan moeten we het er ook niet uithalen.

Dit kan alleen door samenwerking. En hier kunnen bedrijven en burgers een centrale rol in spelen.

Daarom zijn we vanuit Zero Plastic Rivers vzw uiterst blij met het originele initiatief van Arfido om ons financieel te steunen. Hun steun kan ons in staat stellen om lokale acties om plasticvervuiling van rivieren te voorkomen, daadwerkelijk te steunen waar nodig. Zo denken we aan initiatieven van burgers en bedrijven om mensen te informeren en bewust te maken over het belang van plasticvrije rivieren en aan lokale opruimacties om te voorkomen dat plastic vanop rivieroevers in het water terecht komt. Op deze manier willen we een actief netwerk uitbouwen van vrijwilligers die allemaal samenwerken om onze rivieren plasticvrij te houden om zo de groei van de plastic soep tegen te houden. Op deze manier kan elke vrijwilliger op zijn of haar manier een bijdrage leveren aan een structurele oplossing om de plasticvervuiling tegen te gaan.

Hiervoor zijn financiƫle middelen uiterst welkom om ervoor te zorgen dat vrijwilligers financiƫle steun kunnen krijgen om kosten voor hun acties mee te helpen dragen.

De steun van Arfido helpt Zero Plastic Rivers vzw om dit doel te bereiken.

Zero Plastic Rivers vzw

Zero Plastic Rivers