Hellende Daken

Ook hellende daken kunnen in bepaalde situaties en maten van een groendak voorzien worden.

Hierbij dient men verschillende factoren in acht te nemen.
Er dient voldoende draagkracht te zijn en verschillende details van het dak zullen extra aandacht vragen.

Er worden systemen voorzien om ervoor te zorgen dat het substraat op zijn plaats blijft en ook de keuze van beplanting is beperkt.

Extra irrigatie is aan te raden bij deze groendaken.
Hellend dak

Technische informatie.


Gewicht *
v.a. ca. 100 kg/m² of >1,0 kN/m²

Systeem Dikte
v.a. 80 mm

Dakhelling
5-45° (9-100 %)

Vegetatie
Sedum (grassen,kruiden)

Waterretentie
40-60 %

Afvoercoëfficient **
C=0,6-0,4

Waterbuffering
ca. 35 l/m²

Biodiversiteit
2/5

Onderhoud
1/5

* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie

** Bij een PVC dakbedekking is een schuifbeveiliging vanaf 10° noodzakelijk

Systeem opbouw.

Systeemopbouw Hellend Dak
1.

VEGETATIELAAG TYPE SM/G (SEDUMMATTEN)

Vegetatielaag Hellend Dak

Zaadmethode met speciaal kiem-substraat en gecoördineerd zaadmengsel MKR, bestaande uit vele kruiden (en grassen op aanvraag) en sedumscheuten in verschillende soorten

2.

SUBSTRAATLAAG TYPE E (60-80 MM)

Substraatlaag

Substraat aangepast aan enkellaagse extensieve constructie met groot waterreservoir en hoge ontwateringscapaciteit

3.

DRAINAGE-BUFFERLAAG TYPE SSV 800

Drainagelaag

Snelle en gegarandeerde afvoer van water

Voorkomt verzadiging bij plasvorming

Buffering van water