Retentiedaken

Retentiedaken zorgen voor water opslag en het vertraagd afvoeren van het hemelwater.

Deze daken kunnen een oplossing bieden voor de overbelasting van onze rioleringen, dit voornamelijk in stedelijk gebied. Piekbuien zoals we ze de dag van vandaag kennen kunnen hiermee opgevangen worden.

Ook de eisen voor een nieuwbouw worden steeds strenger als het aankomt op hemelwater afvoer en opslag, retentiedaken kunnen hier zeker aan tegemoet komen.
Retentiedaken

Technische informatie.


Gewicht *
va. 90 kg/m² of 0,9 kN/m² *

Systeem Dikte
90 mm

Dakhelling
0-5° (0-9 %)

Vegetatie
Sedum

Waterretentie
50 %

Afvoercoëfficient **
Cs = 0,01 **

Waterbuffering
ca. 21 l/m² - 40 l/m² tijdelijk

Biodiversiteit
2/5

Onderhoud
1/5

* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie

** Bepaald bij 2% afschot op basis van de FLL-aanbeveling

Systeem opbouw.

Systeem opbouw retentiedak
1.

ZAADGOED EKR (PLUGGEN EN/OF SEDUM STEKJES)

Zaden EKR Retentiedak

Zaadmethode met speciaal kiem-substraat en gecoördineerd zaadmengsel MKR, bestaande uit vele kruiden (en grassen op aanvraag) en sedumscheuten in verschillende soorten

2.

SUBSTRAATLAAG E (60 MM) *

Substraatlaag

Meerlaagse extensieve opbouw met afgestemd substraat met hoge waterbuffering

CONTROLESCHACHT TKS PLUS (NIET IN TEKENING OPGENOMEN)

Controleschacht

HWA altijd bereikbaar

Verschillende hoogtes va. 10 cm

Ontwatering via zij- en bovenkant

3.

FILTERLAAG FIL 105

Filterlaag

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat

4.

DRAINAGE-BUFFERLAAG FKD 25 (25 MM)

Drainagelaag

Snelle en gegarandeerde afvoer van water

Voorkomt verzadiging bij plasvorming

Buffering van water

5.

BESCHERM-ABSORPTIELAAG RMS 300

Bescherm Absorptielaag

Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)

Waterbuffering

Bij een omkeerdak dient men het damp-openvlies type RS toe te passen in plaats van de RMS