Onze Werkwijze
Platte Daken

Bekijk hier onze werkwijze voor platte daken. Heb je vragen? Wil je een prijsofferte? Neem hier contact met ons op.

Opbouw en uitvoering

Voor de plaatsing van onze platte daken maken wij voornamelijk gebruik van de ‘warm dak’-opbouw. Dit wil zeggen dat de isolatie bovenop de constructie komt (constructie – dampscherm – isolatie – waterdichting).

In sommige gevallen, bijvoorbeeld om hoogte te winnen, zal er gebruik gemaakt worden van de ‘compactdak’-opbouw. Hier zal de isolatie in de constructie geplaatst worden, tussen de houten roostering (dampscherm – constructie + isolatie – waterdichting).

Dampscherm

Om ervoor te zorgen dat de warme en vochtige binnenlucht niet condenseert in het dak- pakket, wordt er een dampscherm geplaatst.
Dampscherm

Wanneer de binnentemperatuur 22°C bedraagt (onderzijde isolatie) en de buitentemperatuur 5°C (bovenzijde isolatie), wil dit zeggen dat binnenin de isolatie de temperatuur gestaag daalt (van buiten naar binnen). Ergens tussen de onder- en bovenzijde isolatie zal er dus een zone zijn waar de temperatuur het dauwpunt bereikt en waar de waterdamp, aanwezig in de binnenlucht, zal condenseren.

Het is dus van uiterst belang om de waterdamp tegen te houden voor deze het dauwpunt kan bereiken. Daarvoor voorzien we een luchtdicht dampscherm. Het dampscherm kan tevens dienen als tijdelijke waterdichting.

Voorbeeld: Condensatie tegen enkele beglazing is hetzelfde fenomeen. De warme, vochtige binnenlucht komt in contact met het koude niet-isolerende glas, waardoor er condensvorming is.

Wij maken gebruik van 2 verschillende soorten dampschermen

1.

Bitumineus dampscherm (roofing) van 3mm met polysterwapening.

Deze wordt gevlamlast (branden). Dit dampscherm is te gebruiken tot binnenklimaatklasse 3: woningen, appartementen, feestzalen, restaurants, etc...

2.

Gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag.

Deze wordt verlijmd d.m.v. een primer (geen vlam). Dit dampscherm is te gebruiken tot binnenklimaatklasse 4: binnenzwembaden, wasserijen, brouwerijen, ... (hoogste binnenklimaatklasse)

Dampscherm Arfido

Voor de ‘compactdak-opbouw zullen we steeds gebruik maken van een vochtregulerend dampscherm, een polymeerfolie op basis van polyamide, met een drogende functie.

Isolatie

In de meeste gevallen zal er gebruik gemaakt worden van PUR/PIR-isolatie (hard polyisocyanuraatschuim) met een bitumineuze of aluminium bekleding langs de buitenzijden.

De isolatie wordt verlijmd d.m.v. een PUR-lijm. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de isolatie zich in een lucht- en waterdicht pakket bevindt, hiervoor zorgen we voor een aansluiting tussen waterdichting en dampscherm. Zo kan er noch vocht, noch lucht bij de isolatie en zal deze steeds optimaal benut worden.

De nieuwe isolatienorm van 2020, Rd-waarde van 0,75 m²K/W, zal worden gehaald vanaf 30mm dikte (1,35m²K/W).

Waar mogelijk proberen wij steeds de nieuwbouw isolatiewaarden te benaderen vermits deze uw tegelijk het beste comfort bezorgen en waarmee uw woning in waarde stijgt.
Isolatie Schets Arfido
Isolatie Plat Dak Arfido

Bij gebruik van de ‘compactdak’-opbouw zal er gebruik gemaakt worden van een minerale wol of rotswol. Deze wordt tussen de balkenlaag (roostering) geplaatst.

Diktes zijn hier afhankelijk van de dikte van de constructie, wél is het zeer belangrijk dat de volledige constructie gevuld is met isolatie.

Waterdichting

De door ons geplaatste materialen worden meestal éénlaags geplaatst. Gezien de materialen een geïntegreerde dampdrukverdeellaag hebben, dient hier geen aparte laag voor voorzien te worden.

De waterdichting zal in 2 fases geplaatst worden:

1.

Vlakke waterdichting

deze laag zal voorzien worden in de dampdrukverdeel-variant. De waterdichting komt tot 5 cm boven het dakvlak

Vlakke Waterdichting Arfido
2.

Opstanden

deze stroken waterdichting worden voorzien in een volverkleefde waterdichting (betere hechting om de hogere windbelasting en zettingen op te vangen).

Arfido Opstand
Dakrand afwerking Arfido

Geïntegreerde dampdrukverdeellaag

Een dampdrukverdeellaag zorgt ervoor dat de (onschadelijke) gassen, dewelke vrijkomen uit de isolatie, zich kunnen verdelen onder de waterdichting. Praktisch wil dit zeggen dat de waterdichting deels zal hechten en deels los zal liggen.
Dampdrukverdeellaag Arfido

Details

Voor de dakrandafwerking zijn er verschillende mogelijkheden.
1.

Aluminium dakrandprofiel

Te verkrijgen in alle mogelijke kleuren en hoogtes.

2.

Kraallat in zink

Kan voorzien worden in natuur-, quartz- en anthrazink.

3.

Aluminium muurafdekkappen

te verkrijgen in alle mogelijke kleuren en maten.

Deze afwerkmogelijkheden krijgen steeds een aparte strook waterdichting.

De hoekafwerkingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. geprefabriceerde hulpstukken.
Dakrand Hoek Arfido

Onderbrekingen

Doorvoeren (schouwen, verluchtingen,…) worden steeds aangewerkt met een vloeibare waterdichting met polyestervliesbewapening.
Onderbreking Plat Dak